top of page

Over TweeS

TweeS staat voor Samen, met twee (of meer), ben je Sterk. De leerkracht met ondersteuning in de klas biedt Passend Onderwijs.

Wat willen wij bereiken? Wij willen verbindingen leggen tussen kind-school-vrijwilliger

Wij geloven in een goede participatie/samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Samen kun je meer! De insteek is om met de werving, selectie en desgewenst begeleiding van vrijwilligers, een slag te kunnen slaan in de organisatie van passend onderwijs. Samen Sterk!

Visie

Onze visie is dat het merendeel van de basisschoolkinderen thuishoort op de school dicht bij hen in de buurt. Het zou mooi zijn als ieder kind op zijn of haar eigen niveau les (passend onderwijs) krijgt en uitgedaagd wordt. Daarbij is het van belang om hen aan te spreken op hun individuele talenten.  En dan hebben we het niet alleen over rekenen en taal, maar ook over andere, minstens zo belangrijke zaken, zoals creativiteit, sociale vaardigheden en technisch inzicht.

Oogonderzoek voor kinderen
High fives

Missie

Onze missie is om aan die visie handen en voeten te geven door de leerkracht te ondersteunen met vrijwilligers. De leerkracht heeft gemiddeld 25 leerlingen in de klas en in het kader van Passend Onderwijs wordt de individuele zorgproblematiek groter. De leerkracht die geen duizendpoot is, maar wel moet zijn, zal met een regisserende rol met behulp van vrijwilligers onze visie tot een succes kunnen laten worden.

Over TweeS: Wat we doen

Wij zijn TweeS

De gezichten van onze organisatie

foto Jeannette.jpg

Jeannette Beelen

TweeS Centraal en locatie Harderwijk

Ik ben moeder van drie prachtige kinderen. Al jaren werkzaam in de financiële dienstverlening, maar wil naast mijn werk daar ook graag maatschappelijk mijn steentje bijdragen. Geweldig omdat op deze manier te kunnen en mogen realiseren! Als directeur, leerkracht, IB-er (intern begeleider) van de scholen en natuurlijk ook ouder wil je allemaal hetzelfde: Het goede voor de leerling (je kinderen). Datgene eruit halen wat erin zit. Daar wil ik met TweeS graag aan bijdragen.
"Samen Sterk"

WVD-151208-095 HR.jpg

Mathilde van Beek

Locatie 's-Hertogenbosch

Ik ben zelf geen moeder maar ben wel die betrokken suikertante. Ik ben al jaren werkzaam in de financiële dienstverlening maar wil naast mijn werk ook graag maatschappelijk mijn steentje bijdragen en vind in TweeS de mogelijkheid daartoe.

20220517_190351.jpg

Mady Tervoort

Locatie 's-Hertogenbosch

Ik ben moeder van twee heerlijke dochters en al jaren werkzaam in de luchtvaart. Ik ben altijd al nauw betrokken geweest bij allerlei activiteiten op de basisschool. Door mijn inzet bij TweeS kan ik hier nog meer voldoening uit halen en een helpende hand bieden.

Over TweeS: Ontmoet het team
bottom of page