top of page

Voor de vrijwilligers

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk in het basisonderwijs en wilt u zich aanmelden, neem dan contact op

Vrouw op Telefoon

Wat kunt u van TweeS verwachten

Zodra u zich aanmeldt nemen wij contact met u op voor een intake-/kennismakingsgesprek. In dat gesprek krijgt u de gelegenheid om al uw vragen te stellen over: de dienstverlening van TweeS, vrijwilligersvergoeding, over de werkzaamheden van leerkrachten en vrijwilligers en wet- en regelgeving. Wij maken graag kennis en kijken samen wat de mogelijkheden voor u zijn als vrijwilliger via TweeS

TweeS bereidt u voor op wat u kunt verwachten als vrijwilliger op de school: gedrag van kinderen, type werkzaamheden en de werkrelatie met de desbetreffende leerkracht. Bovendien informeren we u over de verwachtingen die u mag hebben t.a.v. de school en de verwachtingen die de leerkracht van u heeft.

Vervolgens zoeken we in overleg met u een geschikte plek op een school. Dit hangt af van uw wensen, het aantal uren dat u wilt/kunt werken en de wensen van de school. Wij leggen voor u het eerste contact met de school en dragen zorg voor een afspraak. U werkt 6 weken op proef binnen de school. Na de proefperiode is er een evaluatie waarin wordt besproken hoe de proefperiode is bevallen voor zowel u als de leerkracht/IB'er/directeur. Als beide partijen een positieve kijk hebben op de proefperiode, wordt de samenwerking bekrachtigd met een vrijwilligersovereenkomst, getekend door u, de medewerker van de school en TweeS. Wij zullen ook het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verzorgen, mocht deze nog niet in uw bezit zijn. De kosten die hierbij komen kijken kunt u declareren bij TweeS.

De vrijwilligersvergoeding die u krijgt voor de gewerkte uren, betaalt TweeS aan u uit.

Leren pod

Wat vinden wij belangrijk dat u kunt

TweeS vraagt van u dat u beschikt over goede sociale vaardigheden en voldoende beheersing van de Nederlandse taal in woord en in geschrift.

Wat verstaan wij onder goede sociale vaardigheden? Dit zijn met name het hebben van empathisch vermogen (inlevend), integer en communicatief vaardig zijn, het tonen van initiatief en belangstelling.

Bovendien is het van belang dat u beschikt over een positieve en flexibele instelling en dat u zelfstandig kunt opereren.

Daarnaast kan het zijn dat u beschikt over een specifieke expertise die u graag wilt inzetten in de school. Dit kan zijn:

  • Creativiteit

  • Kennis van specifiek vakgebied t.b.v. bijvoorbeeld de plusuren of gastlessen, zoals ICT-kennis, kennis van een vreemde taal o.i.d.

  • Specialistische ervaring in gedragsproblematiek (begeleiden van kinderen met specifieke aandachtsgebieden of extra ondersteuning bij leerkrachten);

  • Zorgervaring (medische kennis en vaardigheden).

Bovenstaande expertise is ‘echt’ niet een vereiste om geplaatst te worden op een school. Dit kan een meerwaarde zijn. Passie hebben voor het kind is van het grootste belang.

Voor de vrijwilligers: Programma's

Wat gaat u doen op school

Dit hangt af van de wensen van de school eventueel in combinatie met uw expertise. In de meeste gevallen is er een ondersteuningsvraag. Mocht deze er in eerste instantie niet zijn, dan zal de ondersteuning met name plaatsvinden in de klassen. De leerkracht zal specifieke taken bij u gaan neerleggen en afstemmen wat u kunt en wat u wilt. Dit kan bijvoorbeeld het begeleiden van kleine groepjes kinderen (lezen, rekenen, taal) zijn. Voorbereiden van creatieve materialen t.b.v. de crealessen, nakijkwerkzaamheden, aandacht besteden aan een specifiek kind met specifieke zorgtaak. Van u wordt niet verwacht dat u kunt functioneren op het niveau van een onderwijsondersteuner die daarvoor geschoold is

Schoolkinderen

Wat zijn uw verdiensten

De verdiensten voor dit vrijwilligerswerk zijn € 5,00 per uur, met een maximum van € 180,- per maand. Bent u jonger dan 23 jaar, dan bedraagt de vrijwilligersvergoeding € 2,75 per uur met een maximum van € 1800 per jaar. Dit is fiscaal onbelast. U hoeft daarvoor geen belasting te betalen. Wanneer u meer gaat verdienen zal de belastingdienst hierover wel belasting heffen. 
Per 1-1-2021 is de maximale jaarlijkse belastingvrije vergoeding verhoogd naar €1800,-

Studenten
Voor de vrijwilligers: Programma's
bottom of page